1 - 3 hod.

Sprievodca

Jednotlivci
a skupiny

Prešporok bol významným kultúrnym mestom v rámci Uhorska, ktorý presahoval do Viedne a do celej Európy. Ukážeme Vám miesta kde žili, pôsobili, či koncertovali hudobní velikáni ako Wolfgang Amadeus Mozart, deväťročný Franz Liszt, ruský virtuóz Anton Rubinštejn, Josef Haydn, či Ludwig van Beethoven. Uvidíte dom, v ktorom sa narodil skladateľ Johann Nepomuk Hummel. Menej známymi Prešporskými rodákmi boli rakúski skladatelia Johann Kaspar Mertz a Franz Schmidt, maďarský skladateľ, klavirista a dirigent Ernst von Dohnányi, slávna maďarská operná diva 20.storočia, Erzsébet Házy, česká šansoniérka Hana Hegerová alebo izraelsko-švajčiarsky skladateľ Yehoshua Lakner. Slávnou opernou speváčkou, známou v Rakúsku, Nemecku a USA, bola Lucia Popp, narodená v neďalekej Záhorskej Vsi, ktorá vyštudovala bratislavské hudobné konzervatórium.

Kontaktujte nás